Close
Mosevej 11b, 8450 Hammel, Danmark
+45 8696 1819, info@hammelgolfklub.dk

FALCK ER DER ALTID

Falck vil altid være der, når det gælder ydelser inden for de fire forretningsområder, som tilsammen udgør Falck: Assistance, Emergency, Healthcare og Træning.

Falck er en nordisk baseret organisation, der leverer ydelser til den offentlige sektor, private medlemmer, erhvervsabonnenter, forsikringsselskaber, pensionsselskaber og internationale kunder.

Ambitionen er at gøre Falck til en europæisk dækkende organisation inden for de kommende år og på særlige områder at opnå global status.

I Danmark er Falck blevet en bærende institution, som danskerne trygt betror vigtige samfundsopgaver som ambulancetjeneste, brandslukning og redning af såvel mennesker som dyr.

Næsten ni ud af ti ambulancer i Danmark bærer Falcks logo, og i størstedelen af de danske kommuner er det Falck, der står for brandberedskabet. Falck udfører disse opgaver med baggrund i kontrakter med offentlige myndigheder, private abonnenter, forsikringsselskaber og erhvervsvirksomheder. Falck bruger den samme infrastruktur af køretøjer, stationer, vagtcentraler, sundhedsklinikker mv. til såvel private som offentlige kunder. Denne stærke integration mellem det offentlige og en privat redningstjeneste har givet store kvalitative og økonomiske fordele for det danske samfund.

Siden begyndelsen af 1990erne har Falck bevæget sig ud over landets grænser. I 1990 var Falck udelukkende aktiv i Danmark. I 2005 stammer mere end 25 procent af omsætningen fra aktiviteter uden for Danmark. Og den andel vil vokse.

Som et eksempel på udviklingen i udlandet er Falck i dag, med særlig fokus på Skandinavien, Beneluxlandene og Østeuropa, EUs største operatør inden for ambulancetjeneste og den eneste organisation, der har ambulancer i flere lande.

Falck er dog andet og langt mere end de akutte ydelser, som vi varetager for offentlige myndigheder. Falck løser også andre offentlige opgaver som sygekørsel, genoptræning af patienter fra det offentlige sygehusvæsen og drift af hjælpemiddelcentraler samt en række opgaver for politiet og vejmyndighederne. Og Falck er leverandør af en lang række serviceydelser inden for healthcare, sikkerhed, vejhjælp og anden assistance til omkring 1,6 millioner virksomheder og private borgere i Danmark, Norge, Sverige og Polen.

På det globale marked for rednings- og sikkerhedskurser til især offshore sektoren, den maritime sektor og en bred vifte af særligt farlige industrier har Falck en position som den stærkeste aktør af alle. Aktiviteterne er koncentreret om risk management og om at undervise kundernes medarbejdere i sikker adfærd og ruste dem til at hjælpe sig selv og andre, hvis ulykken skulle ske.

Falck Danmark A/S er sponsor i Hammel Golf Klub på parkeringspladsen.

Falck Danmark A/S
Trindsøvej 4-10
8000 Århus C.

Telefon: 7033 3311

web: http://www.falck.dk