Close
Mosevej 11b, 8450 Hammel, Danmark
+45 8696 1819, info@hammelgolfklub.dk

BESTYRELSE

Klubbens daglige ledelse forestås af Bestyrelsen, der repræsenterer klubben i alle forhold.
Det være sig Bestyrelsens på lovlig vis vedtagne beslutninger,
samt i overensstemmelse med beslutninger truffet på klubbens generalfor­sam­linger.

Valgbar til bestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer. Bestyrelsen består af Formand, Næstformand,
Kasserer, Honorær Sekretær, 2 yderligere Bestyrelsesmedlemmer, samt 1 suppleant.

Bestyrelsen består således af 6 medlemmer, som vælges for 3 år ad gangen, idet der årligt afgår 2 medlemmer.
Fratrædelse af medlemmer sker efter anciennitet. Genvalg kan finde sted. 

Anders Brandt Larsen
Anders Brandt Larsen
HGK Næstformand
a.brandtlarsen@hammelgolfklub.dk
+45 2239 3025
Anders Dahl
Anders Dahl
HGK Bestyrelsesmedlem
a.dahl@hammelgolfklub.dk
+45 4016 9616
John Vegner Madsen
John Vegner Madsen
HGK Kasserer
j.vegner@hammelgolfklubdk
+45 4113 6499
Kim Bjerregaard
Kim Bjerregaard
HGK Formand
k.bjerregaard@hammelgolfklub.dk
+45 2427 4185
Leo Bo Laursen
Leo Bo Laursen
HGK Bestyrelsesmedlem
l.laursen@hammelgolfklub.dk
+45 2174 6588
Poul Ditlev
Poul Ditlev
HGK Honorær Sekretær
p.ditlev@hammelgolfklub.dk
+45 2295 2531